martes, 29 de noviembre de 2016

Aurkezpena

Guraso elkartea (AMPA) Iparragirre Ikastolako ikasleen ama eta aita guztien irabazi asmo gabeko elkartea da. Zentro honetan, AMPA, ikastolan umeak matrikulatuta dituzten familiez osatua dago, aldez aurretik izena eman beharrik gabe.

Gure helburuak ondorengoak dira::
-Ikastola eta berari loturiko zerbitzuei buruz ( jantokia, orduz kanpoko ekintzak, instalazioak…) hobekuntza proposamenak egitea.
-Gure ikastolan kalitatezko hezkuntza egon dadin borrokatzea.
-Ikastolako gurasoen zalantzak bildu eta eztabaidatzea.

Gainera, ikasturtean zehar ekintza desberdinak antolatzen ditugu (Familien jaia, hitzaldiak eta tailerrak…) hauek, emailaren eta ikastolako web orrialdearen bitartez jakinaraziko zaizkizue.
Elkartea lehendakari, lehendakari orde, idazkari, diruzain eta bokalek osatutako Zuzendaritza Taldean egituratzen da eta elkartearen egunerokotasuneko funtzionamenduaz arduratzen da.

Zuzendaritza taldea honela osatuta dago:
Kargua
Izena
Lehendakaria
Ane Arego
Lehendakari ordea
Natalia Oseguera
Idazkaria
Sonia Grande
Diruzaina
Itziar Udaondo
Bokala
Lorena Santiago
Bokala
Muskoa Agirrezabal
Bokala
Iratxe Extramiana
Bokala
Haizea Orube

Bi urterik behin, Zuzendaritza Taldeko arduren berritzea egiten da eta AMPAko edozein partaidek har dezake parte talde horretan. Horrez gain, nahi duten gurasoak gonbidatuta daude AMPAko ekintzetan jarraitzera eta momentu puntualetan laguntzera.

AMPA elkarteak, harreman estua du geletako ordezkariekin; hauek, geletan sortu daitezkeen egoerei buruzko informazioa jakinarazten digute eta ikasturtean zehar egiten diren ekintzak antolatzen eta aurrera eramaten ere laguntzen gaituzte.

Gurekin harremanetan jartzeko:: ampa@iparragirre.org, eta AMPAri buruzko berriak jakiteko ikastolaren web orriko AMPA atalean sar zaitezkete.

Presentación

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) somos una asociación sin ánimo de lucro de todas las amas y aitas de alumnos/as de Iparragirre Ikastola. En este centro, la AMPA está formada por todas las familias que tienen niños/as matriculados/as en la Ikastola, sin necesidad de inscripción previa.

Nuestros objetivos son los siguientes:
-Proponer mejoras sobre los servicios de la Ikastola y asociados (comedor, actividades extraescolares, instalaciones del centro, etc...).
-Pelear por una educación de calidad en nuestro centro.
-Y canalizar y debatir las inquietudes de los padres y madres de alumnos/as de la Ikastola.
Además, a lo largo del curso escolar organizamos diferentes actividades (la Fiesta de las Familias, Charlas y talleres de interés general, etc.) que iremos dando a conocer vía mail y ahora también en la página web del centro.

La asociación se estructura en una Junta Directiva que está formada por Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesorera/o y Vocales y que se encarga del funcionamiento de la asociación en su día a día.

La Junta Directiva actual tiene la siguiente composición:
Cargo
Nombre
Presidencia
Ane Arego
Vicepresidencia
Natalia Oseguera
Secretaría
Sonia Grande
Tesorería
Itziar Udaondo
Vocal
Lorena Santiago
Vocal
Muskoa Agirrezabal
Vocal
Iratxe Extramiana
Vocal
Haizea Orube

Cada dos años se procede a la renovación de cargos de esta Junta directiva y cualquier miembro de la AMPA puede formar parte de dicha Junta.
Además, los aitas o amas que lo deseen están siempre invitados a seguir la actividad del AMPA y colaborar en actividades puntuales.

En el AMPA también contamos con la estrecha colaboración de los/las delegados/as de cada clase, quienes nos mantienen informados de las diferentes situaciones que pueden surgir en sus clases y nos ayudan en la organización y ejecución de las actividades que se realizan a lo largo del curso.

Para contactar con nosotros: ampa@iparragirre.org, y ahora también puedes seguir las novedades en el apartado AMPA dentro de la web de la Ikastola.


Introduction


The Association of Parents of Students (AMPA),  is an association non-profit-making in which all the parents of the students of Iparragirre Ikastola are included. In this centre (Iparragirre Ikastola), AMPA is formed by all the families who have their children registered in the educational centre, without having the need to inscribe them previously.

Our aims are the following ones:

-To propose improvements related to the Ikastola or its partners (canteen, after school activities, facilities of the educational centre… etc).
-To fight for a education of good quality in our educational centre.
-To canalize and argue the worries of the parents who have their children registered in the Ikastola.

Furthermore, during this year, we will organize different activities (The party of the Families, Meetings of general interest, etc) that will be known by emails or by the official webpage of Iparragirre lkastola.

The association is built in a Board of Directions which is formed by a President, a Vice president, a Secretary, a Treasurer and Vowels who will be in charge of keeping the good work of the association every day.

This year’s Board of Direction is composed by:
Position
Name
President
Ane Arego
Vice president
Natalia Oseguera
Secretary
Sonia Grande
Treasurer
Itziar Udaondo
Vowel
Lorena Santiago
Vowel
Muskoa Agirrezabal
Vowel
Iratxe Extramiana
Vowel
Haizea Orube

Every two years, the composition of this Board of Direction is changed, and everyone attending the AMPA association can be in charge of the previously mentioned positions. Moreover, the parents who want to follow AMPA’s activities and collaborate in determined activities, will always be invited if they want it to.

In this AMPA association, we also have a very good relationship with the delegate of each classroom, who are the ones that inform us about the different situations that might come up in their classrooms; and they also help us in the organization and the carrying out of activities during the whole year.


To contact us you can send us an email to  ampa@iparragirre.org and now you can also follow the latest news in the official webpage of Iparragirre Ikastola.